Domov 2018-03-23T18:21:16+00:00

O projekte

REFILL CASE s.r.o. vznikla na základe jedinečného vynálezu tzv. prezliekacieho plastového vratného obalu, ktorý je biologicky rozložiteľný v komposte. Tento vynález prináša udržateľné riešenie pri znižovaní množstva plastového odpadu na skládkach a v životnom prostredí. Na tomto princípe ponúkame riešenia pre výrobcov aj spotrebiteľov v oblasti chemického, petrochemického, farmaceutického, agrochemického priemyslu a iného priemyslu.

Technológia

Ponúkame patentovanú technológiu pre priemyselné využitie. Plastový obal s možnosťou zabalenia a odbalenia po použití.
Plastové fľaše sa pred naplnením „oblečú“ do špeciálnej fólie. Tá sa po spotrebovaní obsahu zvlečie a vyhodí do kompostu, kde sa prirodzene rozloží, čím nevzniká žiadny ďalší plastový odpad. Následne sa navlečie nová recyklovateľná fólia a tento proces sa opakuje do nekonečna.

K našej technológii patrí aj systém zberu obalov, pre ktorý sme vyvinuli špeciálny elektronicky riadený zberný kontajner. Kontajner komunikuje prostredníctvom čipu s vratným plastovým obalom, ako aj s centrálou zberného strediska, vďaka čomu má výrobca k dispozícii kompletnú históriu produktu a vie, kedy kontajnery vyprázdniť. Zároveň kontajner slúži pre spotrebiteľa ako nabíjač bodov za každú vrátenú fľašu. Celý zberný systém šetrí peniaze kupujúcim, výrobcom produktov a aj komunálnej správe, zároveň je k dispozícii pre mestá a obce.

Viac informácií

Naši partneri